Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz


Mezun ettiği öğrencilerle, topluma ve iş dünyasına sunduğu hizmetlerle, ulusal ve uluslararası düzeyde akredite olmuş saygın bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz


Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, nitelikli bireyler yetiştirmek, yüksek düzeyde eğitim-öğretim vermek, kendi alanında mevcut programlarımızın bölgenin ve ülkenin duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamak ve bu kapsamda bölge ve ülkesine faydalı olmaktır. 

TR