Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ (TJK) EĞİTİM DESTEĞİ BURSU

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ (TJK) EĞİTİM DESTEĞİ BURSU

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Meslek Yüksekokulları Atçılık ve Antrenörlüğü Programı’nda öğrenim gören, mezun olduktan sonra sektöre hizmet edecek potansiyele ve burs alma kriterine sahip 5 (kişi) 1. Sınıf, 5 (kişi) 2. Sınıf olmak üzere her yıl toplam 10 öğrenciye öğretim yılı sonuna kadar asgari brüt ücretin yüzde otuzundan (%30) az olmamak koşuluyla Eğitim Desteği verilecektir. Öğrenci başarı notunun %60’ı, sosyo-ekonomik durum çizelgesi puanın %20’si ve mülakat puanının %20’si alınarak öğrenci burs puanı hesaplanacaktır. Söz konusu Eğitim Destek Ödemelerinin 2020-2021 eğitim – öğretim döneminde yapılabilmesi için öğrencilerin ekte verilen formları doldurarak aşağıda bildirilen gerekli evraklarla birlikte 27.11.2020 tarihi mesai bitimine kadar Akçadağ Meslek Yüksekokulu’na başvurmaları gerekmektedir.

Gerekli Evrakların listesi

………………………….. Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Jokey Kulübü burs başvuru formu

Taahhütname (Eğitim Desteği kazanan öğrencilerin protokolde belirtilen koşullara ve sürelere bağlı olmak üzere eğitim desteği almayı kabul ve taahhüt edeceğine, başka bir yerden burs almadığına ve burs aldığının tespiti halinde bursun iptaline ilişkin taahhütname)

Vesikalık fotoğraf (1 adet)

Nüfus Cüzdan fotokopisi

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Öğrencinin ve bütün aile fertlerinin bilgilerinin yer aldığı nüfus kayıt örneği (herhangi bir Nüfus Müdürlüğü’nden alınabilir.)

Adli Sicil Kaydı: Adli Sicil Kaydı e-devlet şifresiyle internet üzerinden alınabileceği gibi herhangi bir adliyeden öğrenci tarafından alınabilir.

Aile gelir durumu gösterir onaylı belgeler: anne ve babanın maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne veya baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne veya baba adına kayıt olmadığına dair (çalışmadığına dair) belgenin alınması, komisyon tarafından değerlendirme yapılabilmesi için gerekmektedir. Hem anneye hem de babaya ait evrakların gönderilmesi önemlidir.

1. Sınıf öğrencileri için ÖSYM sonuç belgesi, 2. sınıf öğrencileri için transkript,

SGK dökümü (öğrenci çalışmıyor olacak)

 IBAN numarasını içeren banka dekontu

Eğitim Desteğinden Faydalanamayacak Öğrenciler

SGK veya Devlet Memuru statüsünde çalışan öğrenciler ile ikinci üniversite olarak kayıt yaptıran öğrenciler eğitim desteğinden faydalanamazlar.

Öğrencilik hakkını kaybeden, devam mecburiyetini sağlamayan, program değişikliği yapan veya herhangi bir disiplin suçu işleyen öğrencilerin eğitim desteği kesilir. İlgili eğitim desteği yedek listesindeki öğrenciye aktarılır ve MYO tarafından TJK’ya yazılı olarak bildirilir.

TR