Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Staj Komisyonu

 

                                           Yüksekokul Staj Komisyonu

 

 

              Adı Soyadı  
            Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKKOYUN              

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Semiramis KARLIDAĞ       

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Sibel BİLKAY                      

Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hanifi AYSÖNDÜ   

Veterinerlik  Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Cihanşah TULUM                         

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Bşk.

 

TR