Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Genel Bilgiler

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı’nın amacı; Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâpları bilincinde ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve insanlık ailesine hizmeti amaç edinen, Veteriner tıp ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında tıbbi laboratuar, işletim-donanım sistemlerini, teknolojilerini ve materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, bu süreçlerde mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ürünleri hazırlayan, elde ettiği sonuçları etkin bir şekilde hizmete sunan, veteriner sağlık ve laboratuvar standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Olanakları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde olan çok sayıdaki ilgili kuruluşların yanı sıra özel veteriner hastanelerinde, kliniklerinde ve laboratuvarlarında yardımcı teknik personel olarak çalışabilirler. Ayrıca özel çiftliklerde veya tavukçuluk, sığırcılık (et-süt), koyunculuk işletmeleri ile yem sanayinde yardımcı eleman olarak kendilerine yer edinebilirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Hayvansal Üretim, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji, Veteriner ve Zootekni lisans programlarına geçiş yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Böylece sahip oldukları ön lisans diplomasına ek olarak lisans diploması da edinebilmektedirler.