Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İşletme Yönetimi Programı

Genel Bilgiler

İşletme Programı’nın amacı; çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işletmelerin  ihtiyaç duydukları bilgi, beceri  ve eğitim donanımına sahip, ‘nitelikli insan gücü’nü yetiştirmektir. Ayrıca, kaynakların nasıl planlandığını, örgütlendiğini, yönetildiğini ve denetimin nasıl gerçekleştirildiğini, kısaca tüm yönetsel fonksiyonların nasıl yürütüldüğünü kavramış, nitelikli girişimciler ve meslek elemanlarını birçok sektöre kazandırmaktır.

Mezunların İstihdam Olanakları

İşletme Yönetimi Programı mezunları; büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumları ile kamu ve özel bankalarda istihdam edilebilirler.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri

İşletme Yönetimi Programı mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi ve Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına geçiş yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Böylece sahip oldukları ön lisans diplomasına ek olarak lisans diploması da edinebilmektedirler.