Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İşletme Yönetimi Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKKOYUN
Bölüm Başkanı

e-mail: bulent.akkoyun@ozal.edu.tr

Telefon: 0 (422) 4171410 – 10 42

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Yönetim ve Strateji, Teknoloji Yönetimi ve Örgütsel Yapı

 

Dr. Öğr. Üyesi Meral ÇALIŞ DUMAN
e-mail: meral.duman@ozal.edu.tr
0 (422) 417 14 10 – 1112

e-mail: meral.duman@ozal.edu.tr

Telefon: 0 (422) 4171410 – 11 12

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Yönetim ve Strateji, Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Mobbing, Örgütsel Performans, Kadın Çalışanlar

 

Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA
e-mail: mehmet.gulada@ozal.edu.tr
0 (422) 417 14 10 – 1040

e-mail: mehmet.gulada@ozal.edu.tr

Telefon: 0 (422) 4171410 – 10 40

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Siyaset Bilimi, Propaganda, Reklamcılık

 

TR