Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Fatih AKDEMİR
Yüksekokul Müdürü

e-mail: fatih.akdemir@ozal.edu.tr

Telefon: 0 (422) 4171410 – 

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Kanatlı Beslenme, Antioksidanlar


Öğr. Gör. Mustafa AKSOĞAN
Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Üye)
Öğr. Gör. Dr. Selçuk KAYHAN
Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKKOYUN
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hanifi AYSÖNDÜ
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Semiramis KARLIDAĞ
Üye

Mustafa Birişik
Yüksekokul Sekreteri V.
( RAPORTÖR )

 

TR