Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Atçılık ve Antrenörlüğü Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Semiramis Karlıdağ
Bölüm Başkanı

e-mail: semiramis.karlidag@ozal.edu.tr

Telefon: 

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Bal Arısı Yetiştiriciliği, Arı Ürünleri Üretimi, Ana Arı Yetiştiriciliği, Arı Ürünleri Analizi

 


Prof. Dr. Nurettin KONAR

e-mail: nurettin.konar@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite, Fiziksel Aktivite ve Sağlık, Beden Eğitimi ve Oyun

Doç. Dr. Abdurrahman KÖSEMAN

e-mail: abdurrahman.koseman@ozal.edu.tr

Telefon: 

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Zootekni, Genetik, Biyoistatistik

 

Dr. Öğr. Üyesi Ercan KALKAN

e-mail: ercan.kalkan@ozal.edu.tr

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: 

Dr. Öğr. Üyesi Nezihe GÖKHAN

e-mail: nezihe.gokhan@ozal.edu.tr

Telefon: 

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Veteriner Cerrahi, Anestezi, Yara İyileşmesi, Artroloji, Oftalmoloji, Radyoloji, Deney Hayvanları, Noroloji

 

Öğr. Gör. Abuzer AKYOL

e-mail: abuzer.akyol@ozal.edu.tr

Telefon: 

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı, Tarımsal Alanlar ve Sulama

TR