Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Fatih AKDEMİR
Yüksekokul Müdürü

e-mail: fatih.akdemir@ozal.edu.tr

Telefon: 0 (422) 4171410 – 

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Kanatlı Beslenme, Antioksidanlar

Öğr. Gör. Cihanşah TULUM
Üye
Öğr. Gör. Mustafa AKSOĞAN
Müdür Yardımcısı (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Semiramis KARLIDAĞ
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKKOYUN
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hanifi AYSÖNDÜ
Üye

 

 

Öğr. Gör. Dr. Selçuk KAYHAN
Müdür Yardımcısı (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sibel BİLKAY
Üye

Mustafa Birişik
Yüksekokul Sekreteri V.
( RAPORTÖR )
TR