Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hanifi AYSÖNDÜ
Müdür
Veterinerlik Bölüm Bşk.
Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKKOYUN
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Bşk.
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Semiramis KARLIDAĞ
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Bşk.
Üye
Öğr. Gör. Cihanşah TULUM
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Bşk.
Üye
Öğr. Gör. Selçuk KAYHAN
Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Bşk.
Üye