İdari Personel

Mehmet KARADAĞ
Yüksekokul Sekreteri
Fuat BEHÇET
Memur
Ali İhsan ARKÇI
Bilgisayar İşletmeni
Cenap ÇAKILCI
Memur
Sinan GÜZEL
Hizmetli