AZAMİ SÜRELER SONUNDA KAYIT SİLME DURUMUNA GELEN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN EK SINAV HAKKI DUYURUSU

2018-2019  ÖĞRETİM YILI    1.EK SINAV PROGRAMI

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi sonunda 6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde yapılan değişiklik sonucunda azami süreler sonunda (Azami süre Önlisans programları için 4 yıl ) kayıt silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilecektir.


Durumu 2547 sayılı kanun 44c uygulama esaslari’na uyan öğrenciler, Aşağıda belirtilen Esaslara  uygun şekilde başvuruda bulunabileceklerdir.

Ek Sınav Başvuruları (Dilekçe İle İlgili Bölüm Başkanlıklarına) 
29 Temmuz 2019- 7 Ağustos 2019
Ek Sınav Başvuruların Değerlendirmesi (Bölüm İntibak Komisyonları) 
8 Ağustos 2019- 9 Ağustos 2019
Ek Sınav Başvurularını Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun değerlendirme ve kararı 
9 Ağustos 2019
Ek Sınav Kararlarının Birimlerin Web Sayfasından İlanı 
19 Ağustos 2019
Azami Öğrenim Süresini Dolduran Önlisans Öğrencileri İçin 1. Ek Sınav (2 Gün) 
26 Ağustos 2019 -27 Ağustos 2019
Azami Öğrenim Süresini Dolduran Önlisans Öğrencileri İçin 2. Ek Sınav (2 Gün) 
02 Eylül 2019-03 Eylül 2019